view-franklin-3_small-1-940×626

Aris Market Square, Houston, Texas